1. Wettfahrt - TBD

2. Wettfahrt - VSAC

3. Wettfahrt - CYC